make your own website for free

Připravujeme pro Vás již XVI. ročník konference
19/03/ 2020

Kontaktujte nás

XV. MEZINÁRODNÍ
ENERGETICKÉ FÓRUM
Vize energetického trhu
13. - 14/03/2019

Hotel CARLO IV, Senovážné náměstí 13, Praha 1

XV. MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÉ FÓRUM

Vize energetického trhu

Závěry XV. Mezinárodního energetického fóra

Česká republika se chce stát lídrem v oblasti jaderné energetiky.

Nové technologie potřebují kromě podpory i benevolentní nastavení regulace, které umožní pilotní projekty v rámci tzv. sandbox schémat.

Smart city není v případě, kdy chudí jezdí luxusními auty, ale v případě kdy bohatí jezdí MHD

Motorem transformace je vývoj cen, politika a regulace (klimatické cíle) a rozvoj nových technologií

Energetické firmy se mění na firmy technologické a z technologických vznikají noví hráči na poli energetiky

VIDEOZÁZNAM Z XV. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO ENERGETICKÉHO
FÓRA

Konference - 14/3/ 2019

Prezentace řečníků konference

Prezentace je možné stáhnout po zadání unikátního kódu

Gurbuz Gonul

IRENA

Andrew Ebrill

CEER

Michal Macenauer

EGÚ Brno

Marta Nováková

MPO ČR

Pavel Řežábek

ČEZ

Alan Svoboda

Sev.en Energy

Thomas Merker

innogy CR

Pavel Elis

Pražská energetika

Jan Pánek

Evropská komise - DG ENER

Willfried Pimenta de Miranda

IOTA Foundation

Ulf Schulte

Allego

Vladimír Outrata

ERÚ

Josef Chomyn

Český telekomunikační úřad

Radim Černý

ČEZ Distribuce

Martin Slabý

Český plynárenský svaz

Workshopy - 13/3/ 2019

Workshopy na témata rozvoje podnikání utilitních společností

13.3 2019 / 14:00 - 17:00

Budování národního broadbandu a role energetických společností

Smart cities

Energetické služby a Průmysl 4.0

Odborný garant workshopu

Vystupující:
Marek Ebert (ČTÚ)

Michal Gajarský (TUSR)
Peter Flesar (Energotel)
Jan Hruška (O2 Czec
h Republic)
Andrea Faggiano (Arthur D. Little)

Odborný garant workshopu

Vystupující:
Miroslav Svítek (ČVUT)

Zdeněk Židek (Omexom GA ENERGO)
Kamil Čermák (ČEZ ESCO)
Lukáš Svoboda (E.ON ČR) 

Odborný garant workshopu

Vystupující:
Marcus Bort (Elevion GmbH)

Roman Portužák (Siemens ČR) 
Otakar Školoud (Microsoft ČR)
Vít Šumpera (MPO ČR) Prezentace řečníků workshopů

Marek Ebert

ČTÚ

Michal Gajarský

TUSR

Peter Flesar

Energotel

Jan Hruška

O2 CR

Andrea Faggiano

ADL

Miroslav  Svítek

ČVUT

Zdeněk Žídek

Omexon GA ENERGO

Kamil Čermák

ČEZ ESCO

Lukáš Svoboda

E.ON

Marcus Bort

Elevion GmbH

Roman Portužák

Siemens ČR

Otakar Školoud

Microsoft ČR

Vít Šumpela

MPO ČR

Řečníci

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková vystudovala Technickou univerzitu VŠB v Ostravě a má manažerský certifikát z britské univerzity Sheffield Hallam.  Nejdřív pracovala v soukromém sektoru, od roku 1991 podnikala. V roce 2014 byla zvolena prezidentkou Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, od roku 2015 působila v čelních pozicích Hospodářské komory, naposledy jako viceprezidentka.  Získala ocenění Podnikatelka roku 2016 v kategorii velké firmy a byla také Manažerkou roku 2016. Od června 2018 je ministryní průmyslu a obchodu.

Michal Macenauer je absolventem inženýrského oboru Elektroenergetika se zaměřením na zařízení elektráren, doktorského oboru Elektrické stroje, přístroje a pohony a  agisterského oboru Sociologie. V EGÚ Brno Michal pracuje od roku 2006 nepřetržitě dodnes. Nejdůležitějšími obory jeho profesního zájmu jsou výhledy poptávky nergetických komodit, vývoj nových technologií v energetice (především elektromobility a akumulace) a analýzy provozu systémové elektroenergetiky a plynárenství. V posledních letech se Michal věnuje rozvoji činnosti EGÚ Brno v nových oblastech.

Alan Svoboda  je od roku 2017 Výkonným ředitelem Sev.en Energy Group – české společnosti pro výrobu důlní a konvenční energie, která má ambice silného mezinárodního růstu. Alan je vedoucím pro strategický rozvoj a globální expanzi celé skupiny. Pod jeho vedením nedávno společnost Sev.en odkoupila podniky zabývající se výrobou energie ve Velké Británii a Austrálii. V letech 2015-16 byl Alan konzultantem technologie a inovací pro začínající firmy v oblasti energie, petrochemie a recyklace. V období 2004 – 2014 byl Alan Členem představenstva a výkonným ředitelem prodeje a obchodování ve společnosti ČEZ, a.s. (největší energetická společnost střední a východní Evropy). Měl na starosti celkovou strategii skupiny ČEZ včetně rozvoje výroby, obchodování s komoditami, zákaznického prodeje a služeb zákazníkům, dale vztahy s investory, evropskou agendu a soulad s dodržováním právních předpisů skupiny ČEZ. Alan řídil mnoho projektů a strategických iniciativ s významným pozitivním dopadem na celkový výkon společnosti. Alan byl mnoho let členem předsednictva společností Eurelectric a EFET. Do roku 2004 byl Alan partnerem ve společnosti McKinsey & Company, kde se specializoval na sektory veřejných služeb. Během svého desetiletého působení ve společnosti McKinsey pracoval v několika úřadech po celé Evropě a zámoří. 

Jan Pánek je vedoucím jednotky pro ITER na generálním ředitelství pro energii Evropské komise v Bruselu. Do evropské komise nastoupil v roce 2005 poté, co byl v diplomatických službách Ministerstva zahraničí České republiky, a to na pozicích sídla ministerstva a účastnil se také českých diplomatických misí v Tokiu a Bruselu. V devadesátých letech také strávil několik let v Boston Consulting Group v jejich pobočkách v Londýně a ve střední Evropě. Je držitelem titulu B.Sc. v aplikované geofyzice uděleném Karlovou Univerzitou v Praze a titulu M.A. v International Economics/A.F.P. uděleném the Johns Hopkins University – S.A.I.S. ve Washington, D.C. Je navíc autorizovaným finančním analytikem (CFA).

Wilfried Pimenta je obchodním ředitelem nadace IOTA. Před svým působením v nadaci se pohyboval 17 let v energetickém a infrastrukturním průmyslu a to se zaměřením na oblast firemní strategie, fúzí a akvizic, rozvoje podnikání a podpora start upů. Wilfried žije v Oslu a je držitelem titulu MBA na škole INSEAD.

Ulf Schulte , jeho původním povoláním bylo plánování městské mobility. Od roku 2009 pracuje v oblasti Emobility a zaměřuje se na implementaci infrastruktury dobíjení. Před rokem 2014, kdy se stal provozním ředitelem společnosti Allego, pracoval pro jednu velkou společnost veřejných služeb jako manažer inovací. Má na starosti realizaci a provoz infrastruktury dobíjení. Misí společnosti Allego je vytvářet neomezenou elektrickou mobilitu poskytováním těch nejlepších zkušeností s dobíjením ve velkých městech, společnostech a u zákazníků pomocí realizací vhodných řešení při dobíjení ve správném místě a při vhodné kapacitě. 

Vladimír Outrata pracuje v energetice od r. 1985 po ukončení studia na VŠCHT. Působil v Plynoprojektu, s. p., v Transgas, a.s., v RWE Transgas, a.s., a v NET4GAS, s.r.o.  Zastával pozici projektového manažera, obchodního ředitele, ředitele prodeje kapacity. Byl členem představenstva Gas Infrastructure and Transmission Europe a asociace ENTSOG, je členem představenstva ACER. Od r. 2016 působí v manažerských funkcích na Energetickém regulačním úřadu.

Josef Chomym vystudoval informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Do současnosti pracoval jako manažer provozu ve společnosti Stream Circle a.s. Vedle toho 17 let působil ve vedení sdružení NIX.CZ z.s.p.o., z toho 15 let ve funkci předsedy představenstva.  V předchozích obdobích pracoval na různých pozicích jako internetový specialista, konzultant pro sítě a datové komunikace, manažer plánování sítě či jako technický ředitel. Později řídil úsek elektronických komunikací ve společnosti ČD – Telematika a.s.  Dlouhodobě se věnuje problematice internetu, datových sítí a oblasti telekomunikací.  Mezi jeho záliby bouldering a cyklistika. Ve volných chvílích také rád cestuje, vaří a vychutnává belgické pivo. Je ženatý a má dceru.  K 1. červnu 2017 byl vládou jmenován do funkce člena Rady ČTÚ do roku 2022. 

Martin Slabý je od prosince 2018 předsedou Rady Českého plynárenského svazu, který sdružuje na 200 odborných sdružení a firem působících v českém plynárenství a více než 300 individuálních členů. Hlavním posláním Svazu je prosazovat a propagovat užití plynu, zastupovat české plynárenství na domácí i mezinárodní úrovni a vyvíjet odbornou a spolkovou činnost ve prospěch plynárenského oboru.  Martin Slabý je předsedou představenstva a výkonným ředitelem licencovaného distributora plynu, společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Řadu let zastupoval Českou republiku v koordinačním výboru světové plynárenské asociace, International Gas Union. Ve významných manažerských pozicích působil ve společnostech NET4GAS a GDF Suez (dnes ENGIE). 

Kamil Čermák je generálním ředitelem ČEZ ESCO ze Skupiny ČEZ, která se věnuje komplexním úsporným a ekologicky šetrným energetickým řešením pro firmy, obce i stát. Dříve působil jako generální ředitel ČEZ ICT Services, v barvách Skupiny ČEZ rozjížděl aktivity ČEZ v Polsku a jako jednatel vedl divizi významných zákazníků ve společnosti ČEZ Prodej. V minulosti pracoval rovněž jako obchodní ředitel Czech Telecom a ČSA, působil také na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a v České televizi. Je prezidentem Czech Institute of Directors-Českého institutu členů statutárních orgánů, externě se věnuje jako lektor oblastem Corporate Governance a leadershipu.

Lukáš Svoboda pracuje v energetické společnosti E.ON již 24 let. Má bohaté zkušenosti jak v oblasti distribuční, tak i obchodní. Od roku 2006 pracoval jako oblastní manažer, v roce 2015 se stal vedoucím celého týmu oblastních manažerů. Tento tým primárně komunikuje s obcemi a městy (i v případně mimořádných událostí) a koordinuje, mimo jiné, projekty Smart City.

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c., FEng., EUR ING je prezidentem Czech Smart City Cluster, bývalým děkanem Fakulty dopravní ČVUT, členem Vědecké rady Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics ČVUT, profesorem aplikované informatiky na Univerzitě Matěja Bela v Banské Bystrici, Adjunct profesorem na University of Texas at El Paso v USA, čestným profesorem na Universidad Autonoma de Bucaramanga v Kolumbii a členem Inženýrské akademie ČR V oblasti aplikovaného výzkumu se zaměřuje na návrh a implementaci složitých telematických systémů jako jsou "Inteligent Transport Systems", "Smart Cities" nebo "Smart Regions". Podílel se na vedení mnoha národních i mezinárodních projektů vědy a výzkumu. Je autorem či spoluautorem více než 200 odborných publikací a deseti monografií. V roce 2008 získal zlatou Felberovu medaili za rozvoj ČVUT a v roce 2010 stříbrnou medaili Univerzity Matěja Bela za rozvoj a budování oboru Informatika.

Jan Hruška absolvoval obor Informatika na Karlově Univerzitě v Praze v roce 1994. Po 8 letech praxe v manažerském poradenství nastoupil do společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Během 15 let působení ve společnostech Telefónica a později O2 Czech Republic prošel řadou manažerských pozic: programový manažer fixně-mobilní konvergence, manažer E-shopu, ředitel pro distribuční strategii a řízení výkonnosti prodeje, marketingový ředitel pro fixní služby, až po současnou pozici ředitele divize Technologie, která zahrnuje odpovědnost za řízení IT, Network a Product management týmů. V posledním roce se Jan soustředil na strategické projekty bezdrátového domácího internetu (WTTx), virtualizaci sítě, nový CRM systém a implementaci agilního vývoje v O2.  

Fotogalerie / workshopy 13.3. 2019

Fotogalerie / konference 14.3. 2019

Garant odborného programu

GARANT ODBORNÉHO PROGRAMU

Arthur D. Little, první poradenská společnost na světě, disponuje globální sítí o více než 1000 konzultantech a působí ve více než 20 zemích po celém světě. Globální praxe pro Energetiku a Utility pracuje pro přední světové energetické hráče. Společnost se specializuje na oblasti strategie, regulace, zvyšování výnosnosti energetických aktiv, řízení rizik, zvyšování hodnoty zákaznického portfolia a nových business modelů. Filozofií Arthur D. Little je spojovat strategie, inovace a technologie s cílem porozumět specifickým podmínkám podnikání klienta v celé jeho šíři a přinést tak výsledky s trvalou hodnotou.

Záštity

Partneři

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PRODUKCE