Registrace CZ EN

Program

Jednotlivé prezentace ke stažení zde

09.00 – 09.20

Úvodní slovo

Vladimír DLOUHÝ, prezident, Hospodářská komora ČR

09.20 – 10.30

Blok 1: Energetická politika a organizace trhu

Tomáš MALATINSKÝ, poradce ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority nové vlády ČR v oblasti energetiky

Pavel ŠVAGR, předseda, Správa státních hmotných rezerv (SSHR) Role SSHR při zajištění energetické bezpečnosti ČR

Jiří PLEŠEK, předseda, Komise pro energetiku AV ČR Příspěvek do diskuse o energetické soběstačnosti

Christian BAER, generální sekretář, EUROPEX Návrat k tržním principům: zhodnocení aktuálního stavu „zimního balíčku“ EU

David KUČERA, generální sekretář, Power Exchange Central Europe, a. s. Očekávaný vývoj cen energií a jeho implikace

Po prezentacích následuje panelová diskuse

10.30 – 10.50

Přestávka na kávu

10.50 – 12.30

Blok 2: Strategie a budoucí role klíčových energetických společností

Martin NOVÁK, Místopředseda představenstva a ředitel divize finance, ČEZ, a.s.Strategie a budoucí role společnosti ČEZ

Tomáš VARCOP, CEO, innogy Energie, s.r.o.Technologické, regulační, tržní trendy – hlavní rizika a příležitosti pro zavedené hráče

Bernhard BECK, CPO, EnBW Energie Baden-Württemberg AG Strategie EnBW do 2025

Jiří FEIST, CSO, EP ENERGY, a.s. Strategie a budoucí role EPH na trhu

Po prezentacích následuje panelová diskuse

12.30 – 13.30

Přestávka na oběd

13.30 – 14.15

Blok 3: Regulace a liberalizace energetiky a telekomunikací

Vladimír OUTRATA, předseda Rady ERÚ, Energetický regulační úřad Strategie a priority ERÚ v oblastech trhu, regulace a ochrany spotřebitele

Valeria TERMINI, členka regulační rady, Italský regulační úřad pro elektřinu plyn a vodu (AEEGSI) (oslovena)

Marek EBERT, Ředitel sekce regulace, Český telekomunikační úřad Role regulátora při plnění vládních priorit v konvergovaném světě

Po prezentacích následuje panelová diskuse

14.15 – 14.30

Martin HRDLIČKA, předseda, Asociace podnikatelů v geomatice, Majitel HRDLIČKA Group spol. s.r.o. Digitalizace a dokumentace sítí 4.0

14.30 – 15.45

Blok 4: Digitalizace a dokumentace sítí 4.0

Pavel ŠOLC, člen představenstva, ČEZ Distribuce, a.s. Příležitosti a výzvy pro budoucí rozvoj ČEZ Distribuce

Milan HAMPL, předseda představenstva, PREdistribuce, a.s. Strategie a cíle distributora elektřiny v hlavním městě Praze

Radoslav HALUŠKA, předseda představenstva, Východoslovenská distribučná, a.s. Jaký bude budoucí business model DSO 2020+?

Marian KAPEC, člen představenstva, Západoslovenská distribučná, a.s. Aktuální trendy energetiky a jejich dopad na strategii společnosti ZSD

Marek PAÁL, riaditeľ sekcie distribučných služieb, SPP - distribúcia, a.s.

Po prezentacích následuje panelová diskuse

15.45 – 16.10

Přestávka na kávu

16.10 – 17.40

Blok 5: Nová organizace energetických trhů a jejich segmentů

Martin ŘEZÁČ, ředitel strategie a člen představenstva ESCO, ČEZ ESCO, a.s.

Marc CRAUWELS, vice-president utility sales, REstore BV Disruptivnost na měnícím se utilitním trhu

Karel ŠIMEČEK, předseda, Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE) Budoucí role spotřebitelů na energetickém trhu

Jozef REGEC, Výkonný ředitel, Smart City Cluster Chytrá města – nový segment energetického trhu

Po prezentacích následuje panelová diskuse

17.40 – 18.00

Shrnutí závěrů konference

18.30 – 23.00

Společenský večer