Registrace CZ EN

Řečníci

Vladimír Dlouhý

Prezident
Hospodářská komora ČR

Vladimír Dlouhý je od roku 2014 prezidentem Hospodářské komory ČR, která je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry, sdružujícím 15 000 členů. V letech 1990 až 1997 působil jako ministr hospodářství ČSFR a posléze ministr průmyslu a obchodu ČR, kde byl zodpovědný za zásadní ekonomické reformy a liberalizaci cen. Vladimír Dlouhý se podílel na přípravě dlouhodobé energetické koncepce ČR jako člen Nezávislé energetické komise a momentálně působí jako mezinárodní poradce investiční banky Goldman Sachs.

Daniel Beneš

Předseda představenstva
ČEZ, a.s.

Daniel Beneš je od září 2011 předsedou představenstva společnosti ČEZ, a. s., kterou zároveň zastupuje v orgánech ovládaných společností. Je také úřadujícím viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy České republiky a držitelem prestižního ocenění Manažer roku 2014. V předchozích letech byl ředitelem závodu Tchas, předního importéra a obchodníka s palivy v České republice, působil také jako vedoucí odbytu ve společnosti Bohemiacoal a ředitel společnosti Hedviga Group. Daniel Beneš je velmi aktivní v rámci jednávání o podobě nové energetické politiky EU a diskutuje se zástupci státu o možném rozdělení ČEZ v souvislosti s jadernou výstavbou.

Vladimír Outrata

Předseda Rady ERÚ
Energetický regulační úřad

Vladimír Outrata byl v loňském roce jmenován předsedou Rady Energetického regulačního úřadu, kde od července 2016 zastával funkci místopředsedy pro regulaci. Má letité zkušenosti v oboru jak distribuce, přepravy a skladování plynu, tak i v oblasti obchodu. Za 30 let své praxe v plynárenství vystřídal různé manažerské pozice ve společnostech Plynoprojekt, Transgas a Severočeské plynárenské a mezinárodních organizacích Gas Infrastructure Europe a Entsog.

Bernhard Beck

CPO
EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Bernhard Beck je od října 2002 členem představenstva společnosti EnBW Energie Baden-Württemberg AG. EnBW je jednou z největších energetických společností v Německu a Evropě, zaměstnává přibližně 20 000 zaměstnanců, dodává elektřinu, plyn, vodu a produkty a služby související s energií pro 5,5 milionu zákazníků a v České republice je známá zejména jako držitel 70% akcií PRE, a.s.. V předchozím roce pracoval jako generální ředitel, předseda představenstva, vedoucí personálu a sociálních věcí a vedoucí právních záležitostí a pojištění v různých společnostech skupiny EnBW. Bernhard Beck byl také zaměstnán v právním oddělení společnosti Robert Bosch GmbH se zaměřením na antimonopolní právo a mezinárodní spolupráci.

Tomáš Varcop

CEO
innogy Energie, s.r.o.

Tomáš Varcop je od prosince 2013 CEO společnosti innogy Energie, která zajišťuje především dodávky zemního plynu a elektřiny pro zhruba 1,7 miliónů zákazníků, ale také další služby jako pronájem LED žárovek nebo detektorů kouře a CO či pojištění domácnosti. V letech 2012 až 2016 byl zároveň členem představenstva innogy Česká republika, kde také zastával roli CCO s odpovědností za obchodní aktivity skupiny innogy v ČR. Dříve působil jako člen představenstva a ředitel divize obchodu a prodeje ve společnosti ZSE Energia a také jako senior manager v poradenské firmě Accenture.

Radoslav Haluška

Předseda představenstva
Východoslovenská distribučná, a.s.

Radoslav Haluška je ředitelem VSD ze skupiny innogy ve které působí od roku 2005 jako součást výkonného managementu. Mezi lety 1997 a 2004 působil na různých technických i manažerských pozicích v koncernu ABB. Radoslav Haluška má dlouholeté zkušenosti ze soukromého sektoru v oblasti inovací včetně automatizace a řízení elektrických sítí.

Milan Hampl

Předseda představenstva
PREdistribuce, a.s.

Milan Hampl je předsedou představenstva společnosti PREdistribuce od roku 2006. Od stejného roku byl také předsedou představenstva dceřiné společnosti PREměření a od roku 2011 pak členem její dozorčí rady. V rámci skupiny působí již od roku 1987, původně jako provozní a oblastní technik pro plánování a rozvoj sítí, posléze jako vedoucí správy sítí a vedoucí sekce řízení aktiv. Milan Hampl je mimo jiné zodpovědný za řízení, provoz, obsluhu, plánování a rozvoj elektrických sítí v hlavním městě Praze s důrazem na rozvoj inteligentní městské infrastruktury – od chytrých sítí přes elektromobilitu až po připojování multifunkčních zařízení na síť nízkého napětí.

Kamil Čermák

Předseda představenstva a generální ředitel
ČEZ ESCO, a.s.

Kamil Čermák byl v květnu 2016 jmenován do funkce předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti ČEZ ESCO. Byl také prvním generálním ředitelem ČEZ Polska, kde se aktivně podílel na vstupu Skupiny ČEZ na polský trh a akvizici elektráren Skawina a Elcho, a ve skupině ČEZ působil i jako generální ředitel společností ČEZnet a ČEZ ICT Services. Dříve zastával roli generálního ředitele vydavatelského domu Economia a výkonného ředitele pro obchod a marketing v Českých aeroliniích. Působil i ve společnostech Český Telecom, Forum Karlín, Luxury Brand Management, Asental NV a PA konsorciu TelSource a byl také mluvčím a poradcem ministra průmyslu a obchodu ČR. Kamil Čermák je zároveň prezidentem Institutu členů správních orgánů a členem poradního sboru prezidenta ICT Unie pro oblast Smart Cities.

Pavel Šolc

Člen představenstva
ČEZ Distribuce, a.s.

Pavel Šolc je členem představenstva ČEZ Distribuce a ředitelem úseku Řízení distribučních aktiv od dubna 2016. Ve skupině již dříve působil jako vedoucí oddělení v sekci Strategie. V minulosti působil také ve společnosti ČEPS, kde se věnoval vytvoření a rozvoji nových tržních mechanismů (PpS, PřS, aukce kapacit) a později tvorbě strategie společnosti. Působil také jako šéfporadce ministra průmyslu a obchodu, následně pak jako náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku a průmysl a místopředseda Rady vlády pro surovinovou a energetickou politiku. Pod jeho vedením byla dokončena Státní energetická koncepce a navazující Národních akčních plány (Energetické úspory, Jaderná energetika, Obnovitelné zdroje, Chytré sítě).

Jozef Regec

Výkonný ředitel
Smart City Cluster

Jozef Regec je od ledna 2017 výkonným ředitelem Smart City Cluster, jehož vizí je stát se národní komunikační platformou mezi firmami, státní správou, samosprávou, znalostními institucemi a obyvateli měst pro rozvoj Smart City v České republice. Jozef Regec je úspěšným československým cyklistou a olympionikem, byl také členem Českého olympijského výboru. V letech 2010 – 2016 zastával funkci senátora PČR a od roku 2014 zároveň působí jako poradce prezidenta republiky pro sport.

Karel Šimeček

Předseda
Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE)

Karel Šimeček pracuje od roku 2016 jako výkonný tajemník Sdružení Velkých Spotřebitelů Energií (SVSE), kde mezi lety 1999 a 2015 zastával roli předsedy spolu s funkcí viceprezidenta Asociace Energetických Manažerů. Karel Šimeček pracoval 40 let v chemické výrobě společnosti Precheza, nejprve ve středních manažerských pozicích, poté jako výrobní ředitel (7 let) a následně jako výkonný ředitel (15 let). V letech 2008 -2012 byl členem dozorčí rady českého Operátora trhu s elektřinou (OTE) a podílel se na spoluvytváření pravidel liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR.

Jiří Plešek

Předseda
Komise pro energetiku AV ČR

Jiří Plešek je předsedou Komise pro energetiku Akademie věd České republiky (AV ČR) od jejího založení v říjnu 2015. Tato komise je poradním orgánem předsedy, Akademické rady a koordinátorů výzkumných programů AV. Zabývá se zejména směřováním české energetiky ve vztahu k jádru, distribuovaným energetickým zdrojům (DER) a skladování elektrické a tepelné energie. Jiří Plešek vede Ústav termomechaniky AV ČR, kde působil již od roku 1997 a od roku 2013 je jeho ředitelem. V devadesátých letech založil soukromou firmu, kde se zabýval teplotními, napěťovými a seismickými výpočty strojních součástí, zejména zařízení jaderných elektráren.

Jiří Feist

Člen představenstva
EP Power Europe, CSO.

Jiří Feist je členem představensta a ředitelem pro strategii (CSO) v EP Power Europe, zastupuje skupinu EPH v dalších statutárních orgánech ve společnostech skupiny. Předtím působil jako ředitel pro strategický a obchodní rozvoj ve skupině ČEZ a jako ředitel pro strategii a dispečerské řízení v ČEPS. Během své třicetileté kariéry v odvětví elektrické energie zastával Jiří Feist také různé pozice v asociacích, jako jsou Eurelectric, UCTE, CENTREL, Teplárenské sdružení a Svaz průmyslu České republiky, a podílel se na řadě mezinárodních projektů.

Christian Baer

Generální sekretář
EUROPEX

Christian Baer je generálním sekretářem Asociace evropských energetických burz Europex od srpna roku 2015. V této funkci zastupuje 27 členských společností v otázkách politiky EU v oblasti energetiky, klimatu a finančních služeb ve vztahu k evropským institucím a dalším zúčastněným stranám. Je členem různých poradních výborů pro zúčastněné strany. Dříve působil v EEX, Evropské energetické burze (2011-2015), a Arevě (2009-2010).

Pavel Švagr

Předseda
Správa státních hmotných rezerv (SSHR)

Pavel Švagr zastává od února 2014 post předsedy Správy státních hmotných rezerv, ústředního orgánu státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv. Od svého nástupu podniká zejména kroky k zvýšení transparentnosti a zefektivnění hospodaření této instituce. Dříve byl členem představenstva Českých drah, náměstkem pro ekonomiku ve Správě železniční dopravní cesty, ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury a také poradcem ministra pro místní rozvoj.

David Kučera

Generální sekretář
Power Exchange Central Europe, a.s.

David Kučera od roku 2007 zastává pozici generálního sekretáře energetické burzy Power Exchange Central Europe, která se specializuje na energetické trhy střední a východní Evropy. Zároveň je od roku 2009 členem burzovní komory Burzy cenných papírů Praha. Dříve pracoval pro švýcarskou společnost Entrade AG, mimo jiné ve funkci finančního ředitele a člena představenstva. Zkušenosti nabíral také ve finančním sektoru při práci pro společnost Patria Finance, kde působil v oddělení Corporate Finance.

Marek Paál

Ředitel sekce distribučních služieb
SPP - distribúcia, a.s.

Marek Paál zastává od roku 2009 pozici ředitele sekce distribučních služeb, kde je zodpovědný za připojování zákazníků k distribuční síti, marketing a prodej pro dodavatele plynu. Dříve působil v obchodní společnosti Interal. Od roku 2004 pracuje v SPP jako ředitel sekce prodeje distribučních kapacit. V roce 2006 se podílel na procesu právního oddělení SPP na tři samostatné společnosti a vedl projekt implementace distribučního informačního systému a také vedl projekt implementace distribučního informačního systému pro liberalizovaný obchod s plynem.

Marian Kapec

Člen představenstva
Západoslovenská distribučná, a.s.

Marian Kapec je členem představenstva od roku 2012 ve společnosti Západoslovenská distribučná, která zabezpečuje distribuci elektřiny pro 1,1 milionu zákazníků. Od roku 2014 navíc zastává pozici finančního ředitele. Západoslovenská distribučná, a.s. patří do skupiny ZSE, ve které Marian Kapec působí od roku 2006. Předtím působil v telekomunikačním sektoru se zaměřením na regulační management a controlling.

Marc Crauwels

Viceprezident utility sales
REstore BV

Marc Crauwels zastává pozici viceprezidenta utility sales ve společnosti REstore BV, která se specializuje na pokročilá automatizovaná řešení v oblasti Demand Response. Jeho kariéra začala ve finančním sektoru, později se začal specializovat na energetiku a utility, obzvláště na fakturace a měření spotřeby. Zároveň pracoval na portfolio managementu, asset managementu, valorizaci aktiv pro velké globální utilitní hráče. Marc má rozsáhlé zkušenosti v nasazování nových produktů v oblasti energetiky a utilit.

Jaromír Novák

Předseda Rady
Český telekomunikační úřad

Jaromír Novák od října 2012 zastává pozici člena Rady Českého telekomunikačního úřadu. V květnu 2013 byl jmenován předsedou Rady ČTÚ. Svoji kariéru zahájil na Ministerstvu informatiky a po jeho zrušení přešel na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde posléze působil v pozici ředitele odboru elektronických komunikací a následně jako ředitel sekce digitální ekonomiky. Aktivně se podílel mimo jiné na vyjednávání tzv. telekomunikačního balíčku v době českého předsednictví v Radě EU v roce 2009 a byl členem týmu pro implementaci nových regulačních pravidel do českého právního prostředí.

Tomáš Hüner

Ministr
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Tomáš Hüner zastává od prosince 2017 post ministra průmyslu a obchodu. Dříve působil ve společnosti Siemens, jako generální ředitel v Severomoravské energetice a také jako manažer v ČEZ. V letech 2006 až 2011 byl náměstkem na ministerstvu průmyslu a obchodu, kde se podílel na vývoji Státní energetické koncepce. Jako ministr průmyslu a obchodu bude mít mimo jiné za úkol rozhodnout o financování výstavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany.