web design templates

XV. MEZINÁRODNÍ
ENERGETICKÉ
FÓRUM
Vize energetického trhu
13. - 14/03/2019

Hotel CARLO IV, Senovážné náměstí 13, Praha 1

XV. MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÉ FÓRUM

Mezinárodní energetické fórum patří tradičně k jednomu z nejvýznamnějších setkání regulátorů a zástupců podnikatelské sféry ve střední a východní Evropě, které pravidelně navštěvuje více než 150 účastníků z řad energetických expertů, managementu předních utilitních společností a zástupců evropských a národních regulačních úřadů.

XV. MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÉ FÓRUM

Vize energetického trhu

„Vzhledem ke zkušenostem Arthur D. Little ze strategických projektů pro energetické subjekty ve střední a jihovýchodní Evropě, si uvědomujeme potřebu uspořádat konferenci, na které mohou být diskutovány zásadní otázky pro další vývoj tak důležitého odvětví, jakým je energetika.  Proto tento rok již po patnácté vás chceme pozvat na zásadní středoevropskou konferenci XV. Mezinárodní energetické fórum."

XV. MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÉ FÓRUM

Zásadní tématické okruhy

Světová energetika 2030 a dále

Budování jednotného plně liberalizovaného a bezemisního trhu s elektřinou

Liberalizace a plná deregulace energetických trhů do roku 2030

Budoucnost energetiky V4

Transformace energetických společností na nové podmínky trhu a role finančních

Transformace energetických trhů pod vlivem nových technologií

Trendy v oblasti regulace na podporu nových technologií a čisté energetiky v zemích  

Program konference

Změna programu vyhrazena

08.30 – 09.00  Registrace, welcome coffee

09:00 - 10:00 BLOK: Úvod

09.00 - 09.20 Světová energetika 2030 a dále

- Struktura energetického mixu, podílu centrální a decentrální výroby na výrobě elektřiny

- Dostupnost energií a nové oblasti a technologie pro výrobu elektřiny 

- Predikce vývoje cen elektřiny a plynu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu

Osloveni zástupci:

World Energy Council - Christoph Frei, Secretary General

International Energy Agency - Fatih Birol, Secretary General

09.20 - 09.40 Budování jednotného plně liberalizovaného a bezemisního trhu s elektřinou

- Naplňování cílů budování jednotného trhu s elektřinou (Energy only market)

- Naplňování cílů politiky evropské energetiky bez emisí (Clean energy for all Europeans)  

- Dostupnost energií a bezpečnost dodávek pro Evropany po roce 2030

Osloveni zástupci:

Evropská komise: DG ENER - Dominique Ristori, ředitel // Anna Colucci Head of Unit for Retail Markets // Jan Pánek, Head of Unit for ITER

Evropská komise: DG COMPET - Johannes Laitenberger, ředitel

Evropský parlament: výbor ITRE - Jerzy Buzek, předseda

09.40 - 10.00 Liberalizace a plná deregulace energetických trhů do roku 2030 

- Jednotný systém pro vytváření tržních mechanismů pro budování a provoz výrobních zdrojů

Osloveni zástupci:

Eurelectric – Kristian Ruby, Secretary general // Paul Wilczek, Manager Distribution & Market Facilitation

CEER - Annegret Groebel, president of the Board of Directors

10:00 - 11:20 BLOK 1

10.00 - 11.20  Budoucnost energetiky V4 

- Státní energetická koncepce

- Podpora energetických zdrojů   

- Energetická bezpečnost a plán dostavby a financování JE 

- Projekt Nordstream II 

- Ochrana spotřebitelů

Osloveni zástupci:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Marta Nováková, ministrině

Ministerstvo hospodářství SR - Peter Žiga, ministr

Úřad předsedy vlády Maďarska - Attila Becskeházi, státní tajemník pro dostavbu JE Paks II

Ministerstvo energetiky Polska - Krzysztof Tchórzewski, ministr

Ministerstvo energetiky Rumunska – Robert Tudorache, náměstek ministra

11:20 - 11:40 Coffee break

11:40 - 13:00 BLOK 2

11.40 - 13.00 Transformace energetických společností na nové podmínky trhu a role finančních investorů

- Transformace vertikálně integrovaných utilit

- Perspektivy budoucího růstu – tradiční vs. nová energetika

- Očekávání a role finančních investorů v sektoru energetiky

Osloveni zástupci:

ČEZ - Martin Novák, CFO

EnBW - Bernhard Beck, CTO

Macquire Infrastructure and Real assets (MIRA) – Jiří Zrůst, Senior Managing Director

EPH - Daniel Křetínský, CEO

E.ON SE – Marc Spieker, CFO

innogy SE - Martin Hermann, CCO

Allianz Capital Partners – Jaroslava Korpanec, Managing Director

13:00 - 14:30 Oběd

14:30 - 16:00 BLOK 3

14.30 – 16.00 Transformace energetických trhů pod vlivem nových technologií

- Využití technologických možností skladování energie

- Rozvoj a implikace decentrální výroby

- Budoucnost e-mobility v ČR i zahraničí

- Internet of Things a jeho implikace pro energetický trh

- Role a možnosti využití blockchainu v energetice

Osloveni zástupci:

Enel X - Riccardo Amoroso, Head of e-City

IOTA Foundation - Wilfried Pimenta, Business Development Director

GE Energy - Steven Martin, Chief Digital Officer

Meridiam/Allego - Thomas Hoogeveen, Managing Director Market & Business Development

Škoda Auto - Bohdan Wojnar, Member of the Board of Directors

16:00 - 16:20 Coffee break

16:20 - 17:50 BLOK 4

16.20 - 17.50  Trendy v oblasti regulace na podporu nových technologií a čisté energetiky v zemích EU 

- Role energetického regulátora při naplňování politik EU

- Nové metody regulace síťových odvětví a zkušenosti s nimi (např. RIO UK) 

- Zajištění dostupnosti energií pro konečné zákazníky 

- Podpora nových technologií a rozvoj sítí 

- Zvyšování kvality a spolehlivosti dodávek

Osloveni zástupci:

Energetický regulační úřad ČR – Vladimír Outrata, člen regulační rady

Český telekomunikační úřad – Jaromír Novák, předseda

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví– Ľubomír Jahnátek, předseda úřadu

Britský úřad pro regulaci energetiky (OFGEM) - Jonathan Brearley, výkonný ředitel pro sítě

17:50 - 18:00 Závěr a shrnutí

18:30 - 23:00  Společenský večer v prostorech hotelu CARLO IV

Program workshopy

Workshopy na témata rozvoje podnikání utilitních společností

13.3 2019 / 14:00 - 17:00
Přihlášení na workshop je umožněno až po uhrazení registračního poplatku!

14:00 - 14:30 Úvodní prezentace

Nové technologie a řešení pro energetiku 21. století  /  Dean Brabec, Arthur D. Little

14:30 - 16:30
Budování národního broadbandu a role energetických společností

14:30 - 16:30
Smart cities

14:30 - 16:30
Energetické služby a Průmysl 4.0 jako nová oblast podnikání utilit 

14:30 - 16:30
Dopady digitalizace na fungování distribuce elektřiny

Odborný garant workshopu

Vystupující:
Jaromír Novák (ČTÚ)
Vladimír Kešjar (TUSR)
Dušan Malý (innogy TelNet Holding)
Peter Flesar
 (Energotel)

Odborný garant workshopu

Vystupující:
Jozef Regec (Smart City Cluster)
Miroslav Svítek (ČVUT)
Kamil Čermák (ČEZ ESCO)
Zdeněk Židek (Omexom/Vinci)
Michal Fišer (ICT operátor hl. m. Prahy)

Lukáš Svoboda (E.ON Česká republika)

Odborný garant workshopu

Vystupující:
Petr Očko (MPO)
Tanja Vainio (ABB ČR)
Tomáš Hüner (Siemens ČR)
Oliver Renning (Elevion Germany)

Odborný garant workshopu

Vystupující:
Jindřich Fremuth (O2 Czech Republic)
Pavel Šolc (ČEZ Distribuce)
Pavel Čada (E.ON distribuce)
Radek Hartmann (ČEPS)
Martin Štefík (Microsoft ČR)

Témata workshopu

- Stav pokrytí broadband internetem, stav plnění vytýčených cílů a plán dalšího rozvoje
- Představa regulátorů o národním broadbandu a názor na pilotní projekty a roll-out 5G
- Spolupráce energetického a telekomunikačního regulátora
- Představa telekomunikačního regulátora o roli energetických společností
- Vlastní představa energetických společností o jejich roli telekomunikačním v hodnotovém řetězci

Témata workshopu

- Budoucnost městské mobility
- Business modely pro rozvoj ekostystémů Smart Cities
- IT řešení pro Smart Cities
- Smart grids a další chytrá řešení pro města a obce
- Nejlepší praxe a pilotní projekty v ČR a na Slovensku 

Témata workshopu

- Energetických služby na českém trhu
- Energetické služby v Německu
- Vize/budoucnost České republiky v oblasti technologie 4.0
- Energetický průmysl 4.0 v praxi 

Témata workshopu

- Národní akční plán pro Smart Grid (NAP SG)
- Telekomunikační technologie pro řízení sítě
- Nová technologická řešení pro Smart Grid
- Strategie rozvoje Smart Grid distribučních společností
- Vyhodnocování a analýza dat

16:30 - 17:00 Shrnutí závěrů workshopů

Perspektivy rozvoje utilitních společností v nových oblastech podnikání / Dean Brabec, Arthur D. Little 

17:00 – 19:00 Večerní koktejl pro účastníky workshopů 

Záštity

Partneři

Partner

Mediální partner

Produkce

Garant odborného programu

GARANT ODBORNÉHO PROGRAMU

Arthur D. Little, první poradenská společnost na světě, disponuje globální sítí o více než 1000 konzultantech a působí ve více než 20 zemích po celém světě. Globální praxe pro Energetiku a Utility pracuje pro přední světové energetické hráče. Společnost se specializuje na oblasti strategie, regulace, zvyšování výnosnosti energetických aktiv, řízení rizik, zvyšování hodnoty zákaznického portfolia a nových business modelů. Filozofií Arthur D. Little je spojovat strategie, inovace a technologie s cílem porozumět specifickým podmínkám podnikání klienta v celé jeho šíři a přinést tak výsledky s trvalou hodnotou.

REGISTRACE

STANDARDNÍ CENA

13.-14.3. 2019
9.900
Registrace na workshop bude umožněna až po uhrazení vstupného!
  • VSTUP NA KONFERENCI
  • VSTUP NA WORKSHOP (13.3.)
  • SPOLEČENSKÉ VEČERY (13.3 a 14.3.)

CENA PRO STÁTNÍ SEKTOR

13.-14.3 2019
4.900
Registrace na workshop bude umožněna až po uhrazení vstupného!
  • VSTUP NA KONFERENCI
  • VSTUP NA WORKSHOP (13.3.)
  • SPOLEČENSKÉ VEČERY (13.3 a 14.3.)

VSTUP POUZE WORSHOP 13.3.

pouze 13.3. 2019
3.900
Registrace na workshop bude umožněna až po uhrazení vstupného!
  • VSTUP POUZE NA WORKSHOP (13.3.)
  • SPOLEČENSKÝ VEČER (13.3.)

Kontaktní údaje

Hotel Carlo IV.

Místo konání konference a workshopů

Senovážné náměstí 13, 110 00 Praha 1

Oficiální ubytování pro účastníky

Hotel Carlo IV.

Hotel Carlo IV. nabízí pro účastníky konference MEF 2019 zvýhodněnou cenu ubytování.
Ubytování si účastníci zajišťují sami.

Organizační informace

Informace o konferenci

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte organizátory: hana.jandusová@economia.cz